Monday, July 23, 2012

Program Sekolah Sayang Kamu


22/07/2012 (Ahad) -  SMK Bandaraya Kota Kinabalu telah menjalankan program outreach ke Kampung Numbak pada 11/07/2012. Program ini merupakan antara  Program Sekolah Sayang Kamu yang telah dilancarkan di SMK Bandaraya Kota Kinabalu pada tahun 2010. Program tersebut yang dilaksanakan di Balai Raya Kampung Sabang Baru Numbak, diketuai oleh Pengetua SMK Bandaraya Kota Kinabalu, Dr. Shirley Tay Siew Hong bersama 12 orang guru, wakil daripada PIBG SMK Bandaraya Kota Kinabalu dan 20 orang pelajar. Seramai 85 orang ibu bapa turut hadir, diketuai oleh pemimpin mereka iaitu Encik Mat bin Mad Halpar Ketua Kampung Sabang Baru Numbak. Pemimpin Kemajuan Rakyat kawasan Karambunai Encik Manjah Ag. Bahar mewakili YB Datuk Hajah Jainab binti Datuk Seri Panglima Haji Ahmad Ayid turut hadir untuk memberikan sokongan kepada niat murni SMK Bandaraya Kota Kinabalu dalam usaha merapatkan jurang antara sekolah dan para ibu bapa.

                Objektif utama program ini adalah untuk mengeratkan hubungan pihak sekolah dengan komuniti terutama sekali dengan ibu bapa pelajar agar segala masalah pendidikan pelajar yang dihadapi dapat diselesaikan dengan baik. Program ini juga telah memberikan peluang kepada pihak pentadbiran sekolah untuk menyampaikan dan memaklumkan kepada para ibu bapa tentang perkembangan terkini pendidikan negara, transformasi pendidikan dan peranan para ibu bapa dalam memajukan pendidikan anak-anak mereka.

Selain itu, program diisi dengan sesi memperkenalkan internet sebagai jambatan perhubungan antara pihak sekolah dan para ibu bapa. Para pelajar yang dibawa bersama semasa program, membantu sebagai penunjuk cara melayari laman sesawang. Segala maklumat terkini samada aktviti yang telah  dijalankan atau akan dijalankan boleh diketahui melalui laman sesawang rasmi sekolah.

                Ketua Kampung Sabang Baru Numbak, Encik Mat bin Mad Halpar merakamkan ucapan terima kasih kerana kesudian pihak sekolah datang melaksanakan Program Sekolah Sayang Kamu. Ini menunjukkan keprihatinan pihak sekolah untuk meningkatkan hubungan antara pihak sekolah dan ibu bapa demi untuk meningkatkan lagi taraf pendidikan para pelajar khasnya pelajar dari Kampung Sabang Baru Numbak.
Pemimpin Kemajuan Rakyat kawasan Karambunai Encik Manjah Ag. Bahar memuji niat murni pihak SMK Bandaraya Kota Kinabalu dan mengharapkan agar semua ibu bapa mengambil peluang selari dengan perkembangan teknologi moden, menggunakan internet untuk mengetahui perkembangan pelajaran anak-anak mereka. Beliau juga mengharapkan agar para ibu bapa sentiasa memberikan sokongan kepada pihak sekolah dan sama-sama membantu pihak sekolah untuk memantau perkembangan pelajaran anak-anak.                

Kota Kinabalu, 11 July - SMK Bandaraya Kota Kinabalu carried out an outreach programme in  Kampung Numbak as one of the projects under the Sekolah Sayang Kamu Programme  that was launched in SMK Bandaraya Kota Kinabalu in 2010. The programme was held at Balai Raya Kampung Sabang Baru Numbak, chaired by the Principal of SMK Bandaraya Kota Kinabalu, Dr. Shirley Tay Siew Hong with 12 teachers, a representative from the PIBG of SMK Bandaraya Kota Kinabalu and 20 students. A total of 85 parents were present, headed by the Village head of Kampung Sabang Baru Numbak, Encik Mat bin Mad Halpar.  Also present was People Development Leader (Pemimpin Kemajuan Rakyat - PKR) of Karambunai, Encik Manjah Ag. Bahar, who represented  YB Datuk Hajah Jainab binti Datuk Seri Panglima Haji Ahmad Ayid to give support to the noble cause initiated by SMK Bandaraya Kota Kinabalu to bridge the gap between school and the parents.

The main objective of this programme is to strengthen ties between the school and the community especially with the parents so that all students’ academic problems can be resolved amicably. This programme also provides opportunities for school administrators to communicate and inform the parents about the latest developments of national education, the transformation of education and the role of parents in developing the education of their children.
In addition, this outreach programme also introduced the Internet as a communication link between the school and parents. The students who participated in the programme demonstrated the ways to surf websites. This will enable parents to obtain the latest updates, as well as school past and future activities from the school official website.


Village Head of Kampung Sabang Baru Numbak, En Mat bin Mad Halpar thanked the school for its effort in implementing the Sekolah Sayang Kamu Programme. This shows the school’s strong concern about the relationship between the school and parents in order to improve the educational level of students, especially students from Kampung Sabang Baru Numbak.
People Development Leader (Pemimpin Kemajuan Rakyat - PKR) of Karambunai, Encik Manjah Ag. Bahar,  praised the noble intention of SMK Bandaraya and hoped that all parents take the opportunity to use the internet to keep track of their  children's education development, in line with the advancement of modern technology. He also urged parents cooperate and work hand in hand with the school to monitor their children's school progress.