Saturday, March 24, 2012

Bulan Sains & Inovasi

23 Mac 2012 (Jumaat) -  Majlis Pelancaran Kempen Bulan Inovasi dan Kesedaran Kepentingan Alam Sekitar 2012 telah diadakan di Dewan Perdana SMK Bandaraya Kota Kinabalu. Majlis ini dirasmikan oleh Yang Berbahagia Datuk Jumat Hj. Idris, Ketua UMNO Bahagian Sepanggar. Turut hadir bersama dalam majlis ini ialah YDP PIBG Nur Atikah Bt Abdullah dan para jemputan khas. Taklimat ringkas telah disampaikan oleh En. Raymond Thong selaku wakil Seeds of Hope tentang kesedaran kepentingan alam sekitar. Para ibubapa dan para jemputan khas juga mengambil kesempatan ini mengunjungi panel pameran yang disediakan oleh SGM (Soka Gakkai Malaysia). AJK Pelaksana majlis dengan sukacitanya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam menjayakan majlis pada hari ini.

No comments:

Post a Comment